Οδηγικές αποστάσεις και οδηγίες πλοήγησης

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
Εισάγετε την απόσταση που προέκυψε κατά τη "ΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΩΝ": χλμ
Εισάγετε τη μέση κατανάλωσή του οχήματός σας: λίτρα/100χλμ   
Αμόλυβδη 95    Αμόλυβδη 100    Diesel    Super
Η εκτίμηση κόστους καυσίμου αφορά διαδρομές σε ηπειρωτικό έδαφος

Booking.com

Οδηγίες χρήσης
  • Εισάγετε την αφετηρία (ΑΠΟ) και τον προορισμό (ΣΤΟ) και μετά πιέστε "ΛΗΨΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ" και θα λάβετε την οδηγική απόσταση, τη διαδρομή στο χάρτη, αναλυτικές οδηγίες και άλλες πολύ χρήσιμες πληροφορίες για τη διαδρομή αυτή
  • Ο υπολογισμός της βέλτιστης διαδρομής γίνεται πάντα βάσει των live συνθηκών κίνησης στους δρόμους (όπου αυτό είναι διαθέσιμο)
  • Προαιρετικά μπορείτε να εισάγετε ένα ή περισσότερα ενδιάμεσα σημεία (ΜΕΣΩ). Αν επιθυμείτε να εισάγετε πολλαπλά σημεία, μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας τον χαρακτήρα "|" για διαχωριστικό μεταξύ τους
  • Ανα πάσα στιγμή το apostaseis.gr σας δίνει και μια εκτίμηση κόστους καυσίμου (βενζίνης αμόλυβδης 95, 100, super και πετρελαίου/diesel) αφού εισάγετε την απόσταση που θα λάβετε κάνοντας "ΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΩΝ" και εισάγοντας επίσης και τη μέση κατανάλωση του οχήματός σας. Ο αλγόριθμος λειτουργεί βάσει της μέσης τιμής καυσίμου στην ελληνική αγορά. Απλώς πατήστε "ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ" μετά την εισαγωγή των 2 στοιχείων αυτών

Execute new: 21133,91 secs, Execute (db): secs