Μετατροπέας αποστάσεων, μήκους

ΑΠΟΣΤΑΣΗ:

Οδηγίες χρήσης

  • Εισάγετε το μήκος της απόστασης που επιθυμείτε
  • Επιλέγετε τη μονάδα μέτρησης στην οποία ήδη βρίσκεται
  • Πατάτε "ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ" για να λάβετε το μήκος της απόστασης που εισάγατε σε όλες τις διαθέσιμες μονάδες μέτρησης


Execute new: 22904,76 secs, Execute (db): secs