Αποστάσεις μεγάλων πόλεων Ελλάδας

Execute new: 5573,317 secs, Execute (db): secs