Αποστάσεις μεγάλων πόλεων Ελλάδας

Execute new: 67256 secs, Execute (db): secs