Αποστάσεις μεγάλων πόλεων Ελλάδας

Execute new: 14417,06 secs, Execute (db): secs