Αποστάσεις λιμανιών Ελλάδας

Execute new: 20433,28 secs, Execute (db): secs