Αποστάσεις λιμανιών Ελλάδας

Execute new: 65416,76 secs, Execute (db): secs