Αποστάσεις λιμανιών Ελλάδας

Execute new: 80384,81 secs, Execute (db): secs