Χιλιομετρικές αποστάσεις σε ευθεία γραμμή

ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Χιλιόμετρα

Μίλια

Ναυτικά Μίλια


ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΤΗΣΗΣ

Περίπου ώρες

και         λεπτά  

Η απόσταση είναι πολύ μικρή και ενδεχομένως δεν έχει νόημα η εκτίμηση διάρκειας πτήσης

Προσαρμογή χάρτη στη διαδρομή

Απόκρυψη/Εμφάνιση σημείων


Αφαίρεση τελευταίου σημείου

Από την αρχή (ΣΒΗΣΙΜΟ)

Booking.com

Οδηγίες χρήσης

  • Μετακινείστε το χάρτη "κρατώντας" και "τραβώντας" τον και κάντε zoom με χρήση της πάνω αριστερής μπάρας (ή με διπλό κλικ ή με μετακύληση του mouse) για την εύρεση του επιθυμητού σημείου
  • Εναλλακτικά μπορεί να γίνει χρήση της γρήγορης εύρεσης πάνω από το χάρτη τοποθετώντας επιθυμητή διεύθυνση ή ακόμα και συνετεταγμένες (με μορφή (γεωγ. πλάτος, γεωγ. μήκος)) για να κάνετε zoom σε μια επιθυμητή περιοχή
  • Κλικ για τοποθέτηση του σημείου 1 στο χάρτη
  • Επανάληψη της διαδικασίας για τοποθέτηση του σημείου 2
  • Η απόσταση μεταξύ των 2 σημείων εμφανίζεται στο πάνω δεξί τμήμα
  • Δυνατότητα τοποθέτησης απεριόριστων σημείων στο χάρτη (η απόσταση κάθε φορά δίνεται αθροιστικά)
  • Δυνατότητα εμφάνισης της απόστασης, εκτός από χιλιόμετρα, και σε μίλια και ναυτικά μίλια
  • Εκτίμηση διάρκειας πτήσεως (η εκτίμηση αυτή βασίζεται στη μέση ταχύτητα επιβατικού jet)
  • Μπορούν να τοποθετηθούν όσα σημεία επιθυμείτε στο χάρτη συνθέτοντας μια διαδρομή
  • Ανα πάσα στιγμή μπορείτε να "σηκώνετε" και να μετακινείτε υφιστάμενα σημεία πάνω στο χάρτη και αυτόματα ενημερώνονται όλα τα μεγέθη στη δεξιά μεριά της οθόνης (απόσταση, διάρκεια πτήσης)


Execute new: 19665,75 secs, Execute (db): secs