Αποστάσεις μεγάλων πόλεων Ελλάδας

Execute new: 86011,19 secs, Execute (db): secs