Αποστάσεις μεγάλων πόλεων Ελλάδας

Execute new: 68670,3 secs, Execute (db): secs