Αποστάσεις μεγάλων πόλεων Ελλάδας

Execute new: 31656,58 secs, Execute (db): secs