Αποστάσεις μεγάλων πόλεων Ελλάδας

Execute new: 18092,1 secs, Execute (db): secs