Αποστάσεις μεγάλων πόλεων Ελλάδας

Execute new: 75215 secs, Execute (db): secs