Αποστάσεις λιμανιών Ελλάδας

Execute new: 35038,41 secs, Execute (db): secs