Αποστάσεις λιμανιών Ελλάδας

Execute new: 72288,41 secs, Execute (db): secs