Αποστάσεις λιμανιών Ελλάδας

Execute new: 79652,16 secs, Execute (db): secs